Roczny kurs do egzaminu 8-klasisty z matematyki

Главная Classes Roczny kurs do egzaminu 8-klasisty z matematyki

Kurs rozpoczyna się od powtórzenia materiału z drugiego semestru 7 klasy i następnie będą realizowane zagadnienia z podstawy programowej przewidzianej dla 8 klasy.

Nauczyciele pracują z uczniami z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych, na arkuszach egzaminacyjnych oraz materiałach przygotowanych przez siebie.

Celem kursu jest efektywnie przekazać uczniom wiedzę i stopniowo omawiać zagadnienia egzaminacyjne, aby jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, przeważnie od 6 do 8 osób, dzięki czemu nasi nauczyciele mogą skupić uwagę na potrzebach każdego ucznia.

Soboty 17:30-19:15. Mamy 2 miejsca w grupie. Możliwy także online udział w zajęciach. 1 zajęcie od 50 zł.

  • Размер группы 8
  • Продолжительность Soboty 17:30-19:15
od 50zł zajęcie
Register Today!