Kurs do egzaminu 8-klasisty z angielskiego

Главная Classes Kurs do egzaminu 8-klasisty z angielskiego

Kurs obejmuje zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne wymagane na egzaminie, który ma formę pisemną, oraz utrwala wiedzę na poziomie A2+/B1.

Zajęcia realizowane są w oparciu o specjalny program dydaktyczny opracowany na podstawie szczegółowych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który jest zgodny z podstawą programową.

Zapraszamy w czwartki od 15 września 16:30-18:00.
Cena kursu = 2700 zł., opłata w 9 ratach od września do maja po 300 zł.
  • Возраст 13-15 lat
  • Размер группы 6