Kurs przygotowujący do egzaminu 8-klasisty z angielskiego

Главная Classes Kurs przygotowujący do egzaminu 8-klasisty z angielskiego

Kurs obejmuje zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne wymagane na egzaminie, który ma formę pisemną, oraz utrwala wiedzę na poziomie A2+/B1.

Zajęcia realizowane są w oparciu o specjalny program dydaktyczny opracowany na podstawie szczegółowych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który jest zgodny z podstawą programową.
Dwie grupy:
czwartki 16:30-18:00 albo soboty 16:30-18:00.
Kurs obejmuje 60 godzin akademickich od września do kwietnia.
Cena — 2700 zł. Do 15 sierpnia — 1800 zł. Opłata w 9 równych ratach.
Można połączyć z  Teksty literackie i tworzenie wypowiedzi,   Matematyka
  • Размер группы 6
  • Продолжительность czwartki 16:30-18:00 albo soboty 16:30-18:00