Kurs do egzaminu 8-klasisty z angielskiego

Главная Classes Kurs do egzaminu 8-klasisty z angielskiego

Kurs obejmuje zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne wymagane na egzaminie, który ma formę pisemną, oraz utrwala wiedzę na poziomie A2+/B1.

Zajęcia realizowane są w oparciu o specjalny program dydaktyczny opracowany na podstawie szczegółowych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który jest zgodny z podstawą programową.

Zapraszamy w czwartki od 14 września 16:30-18:00.

Cena kursu = 3600 zł., opłata w 9 ratach od września do maja po 400 zł.

Do 2 września cena promocyjna 3078 zł. w 9 ratach po 342 zł.

  • Возраст 13-14 lat
  • Размер группы 6