Polski online 3 klasa liceum

Главная Classes Polski online 3 klasa liceum

Kurs przeznaczony dla uczniów, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z języka polskiego.

Uczniowie systematyzują wiedzę z poprzednich lat, nauczą się pisać rozprawkę i interpretację lektur według kryteriów oceniania, wykształcają umiejętność samodzielnego stawiania tez i dochodzenia do interpretacyjnych wniosków, utrwalą zagadnienia z gramatyki.

Zajęcia odbywają się w piątki 18:00-19:30. Również online.

Польский для учеников предпоследнего класса лицея. Ребята систематизируют знания с предыдущих лет, научатся писать анализы литературных произведений, восполнят пробелы в грамматике.

Занятия проходят по пятницам 18:00-19:30.

  • Возраст 15+ lat
  • Размер группы 6
  • Class Duration 18:00 - 19:30