Język polski. Teksty literackie i tworzenie wypowiedzi – 7 klasa 12-13 lat

Главная Classes Język polski. Teksty literackie i tworzenie wypowiedzi – 7 klasa 12-13 lat

Tegoroczna rekrutacja pokazała, że kolejne roczniki uczniów wciąż muszą rywalizować o ograniczoną liczbę miejsc w liceach. Osiągnięcie progu punktowego kwalifikującego do przyjęcia do wybranej szkoły często wymaga, oprócz wysokiego wyniku egzaminu, również dobrych ocen końcoworocznych na świadectwie.

Zapraszamy 7-klasistów, którzy mają trudności z pisaniem form wypowiedzi i  gramatyki. Online kurs wstępny przygotowujący do egzaminu 8-klasisty.

Zajęcia odbywają się w piątki 16:30-18:30.

  • Размер группы 5