Roczny kurs do egzaminu 8-klasisty — Teksty literackie i tworzenie wypowiedzi

Главная Classes Roczny kurs do egzaminu 8-klasisty — Teksty literackie i tworzenie wypowiedzi

Tegoroczna rekrutacja pokazała, że kolejne roczniki uczniów wciąż muszą rywalizować o ograniczoną liczbę miejsc w liceach.

Jednak, osiągnięcie progu punktowego kwalifikującego do przyjęcia do wybranej szkoły często wymaga, oprócz wysokiego wyniku egzaminu, również dobrych ocen końcoworocznych na świadectwie.

Zapraszamy 7-klasistów, którzy mają trudności z pisaniem form wypowiedzi i gramatyki, na roczny kurs przygotowawczy do egzaminu 8-klasisty.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, przeważnie od 6 do 8 osób, dzięki czemu nasi nauczyciele mogą skupić uwagę na potrzebach każdego ucznia.

Na każdych zajęciach zapewniamy odpowiednie materiały dydaktyczne, które pomogą w lepszym zrozumieniu danego tematu. Nauczyciele utrzymują także stały kontakt z rodzicami informując o postępach.

Piątki 16:30-18:00 online. Mamy 2 miejsca w grupie. 1 zajęcie od 50 zł.

  • Размер группы 8
  • Продолжительность Piątek 16:30 - 18:00
od 50zł za zajęcie
Register Today!